teisipäev, 3. märts 2009

Kell mis ära jooksis

Üks kell mis leidis uue omaniku oli pigis. Omanik tahtis ta maha müüa. Kell võttis jalad selga ja läks minema. Ta oli vaene kui kirikurott. Kuna ta oli liimist lahti laskis ta leiba luusse kui ta vihma alt räästa alla sai. Peal seda jooksis ta nagu õlitatud välk ja lausunud musta ega valget. See seiklus oli nagu vasikaga võidu jooksmine kuna lõpuks jõudis ta koju tagasi.

Kõnekäänd

Kõnekäänud on rahvapärased väljendid, mis iseloomustavad lühidalt ja piltlikult mõnda olukorda, nähtust või eset. Kõnekäänu tähendus selgub tekstist.

1. ei lausu musta ega valget - on vait
2. mängib esimest viiulit - on liider
3. leidis uue omaniku - varastati
4. on pigis- on täbaras olukorras
5. pühkis tolmu jalgelt - väga lihtsalt
6. nagu hane selga vesi - jätab ükskõikseks
7. võttis jalad selga - läks ära
8. nagu kass ja koer - tülis
9. kahe silma vahele jääma - ununema
10. nagu vorst koera kaelas - ei pea kuigi kaua vastu
11. leiba luusse laskma - puhkama
12. ei seisa pudeliski paigal - äärmiselt püsimatu
13. vaene kui kirikurott - väga vaene
14. liimist lahti - halvasti tundma
15. segi kui puder ja kapsad - täiesti segamini
16. nagu lepse reega - ebameeldivast olukorrast veel hullemasse sattuma
17. nagu õlitatud välk - väga kiiresti
18. vasikaga võidu jooksma - mõtetult tegutsema
19. nagu silgud pütis - väga kitsas
20. vihma käest räästa alla - lahkus